nbc home  


Kişisel bir anlatı
Tuna Erdem, Gazete Pazar, 21 Aralık 1997

'Kasaba'nın bir öykü anlattığı söylenemez, olsa olsa bir anlatı denilebilir, bir fotoğraf albümü olarak anılabilir.

İTALYAN Yeni Gerçekçilik akımının belli başlı özellikleri arasında yerinde çekim, amatör oyuncular, gerçek zaman kullanımı, öykünün gelişimiyle ilgisi olmayan görüntülerin sıkça kullanılması, epizodik anlatım ve filmin gelişigüzel bir anda sonlanması gelir. "Kasaba" da bu belli başlı özellikleri kullanan bir film. Nuri Bilge Ceylan'ın doğup büyüdüğü kasabada çekilen filmde, profesyonel oyuncu yok, sekanslar "gerçek zaman"da geçercesine uzun, öykünün (bir öyküden söz edilebilirse eğer) gelişimiyle ilgisi olmayan görüntüler ağırlıkta. Film, ilkokulda bir ders saati, kırlarda gezinti, ateş başında sohbet ve rüyalar gibi birbirinden kopuk epizodlardan oluşuyor ve gelişigüzel bir anda "dünyaya açtığı pencereyi" kapıyor.

Ancak "Kasaba"nın Yeni Gerçekçiliğin başyapıtlarıyla arasında önemli bir fark var. O da bu filmlerin yetkinliğine hiçbir açıdan ulaşamaması. Görsel bir anlam, grafik bir anlatımdan ziyade estetik bir duygulanım yaratmayı amaçlayan görüntüler, Yeni Gerçekçilik akımının filmlerinde olduğu gibi sinemasal bir tat bırakmıyor "Kasaba"da. Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafçılıktan geldiğini hemen belli eden durağan görüntüler bunlar. Nitekim kamera hareket ettiği anda "amatörlük" tüm olası iyi anlamlarından boşanıp, depüdüz beceriksizce, baştansavma anlamlarını içeren bir boyut kazanıyor. Dahası Yeni Gerçekçilik, tepki olarak doğduğu "telefon filmleri" yüzünden olsa gerek, diyaloglara hele de monologlara prim vermeyip, sinemayı tümüyle görsel bir sanat olarak algılarken, "Kasaba"nın bitmek bilmeyen, sakız gibi uzayan, diyalog kisvesine bürünmüş dizi dizi monologlardan oluşan bir bölümü var. Tüm konuşmaların alabildiğine yapay oluşu da filmin gerçekçilik arayışıyla çelişiyor. "Kasaba"nın bir öykü anlattığı söylenemez, olsa olsa bir anlatı denilebilir, bir fotoğraf albümü olarak anılabilir. Kısa film olarak tasarlanmış olsa, açıkça becerilememiş sahneler kesilip atılsa, belki de dört dörtlük bir film olabilirmiş, ama bu haliyle iyi niyetli ama başarısız bir çaba olmaktan öteye gidemiyor.